Telefon
WhatsApp
İnstagram
ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM
ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

Turan Mekatronik 30 yılı bulan tasarım, modelleme ve anahtar teslim proje yönetimi tecrübelerine sahiptir. Bu tecrübelerin getirdiği doğal bir sonuç olarak arıza tespit ve onarımları konusunda da kendini geliştirmiş ve bu konuda da müşterilerine hizmet vermeye başlamıştır. Günümüzde endüstriyel bakım ve arıza onarım hizmetleri kapsamında  statik ekipman bakım onarımları üstlenilmektedir.

Bununla birlikte yakın gelecekte söz konusu olan ortaklık ve iş birliği projelerinin hayata geçirilmesi sonrasında döner ekipmanların bakım ve onarımları ile, önleyici bakım hizmetleri kapsamında arızaların erken tespit ve izolesi yöntemlerini de içeren, tamamlayıcı bakım hizmetleri safhasına geçilerek bütünleşik bir yapı içerisinde bakım ve arıza onarım hizmetleri verilmesi hedeflenmektedir. Turan Mekatronik orta vadede, “Endüstriyel Tesis Bütünleşik Bakım Yönetimi” hizmetlerini hayata geçirmeyi planlamaktadır. Bu sayede tesislerin idamesinde reaktif yaklaşımlar yerine proaktif yaklaşımların uygulanması mümkün olacaktır. Halihazırda kontrol vanalarının kayıtları 10 yıl öncesine kadar takip edilebilmektedir.

Halihazırda, statik ekipman bakım onarımları kapsamında Endüstriyel Tesis Mekanik Bakım Onarım Hizmetleri ve Endüstriyel Tesis Vana Bakım Hizmetleri verilmektedir.

ENDÜSTRİYEL TESİS MEKANİK BAKIM ONARIM HİZMETLERİ

Mekanik Bakım Onarım Hizmetleri bünyesinde halihazırda tesislerdeki kazan, burner, eşanjör ve boru devreleri gibi statik donanımları içeren bakım ve arıza onarım hizmetleri verilmektedir. Kaynak yöntemi malzemenin özelliğine göre belirlenip, kaynak öncesi ve sonrası ısıl işlem prosedürleri tam olarak uygulanmakta ve Bağımsız şirketler tarafından hizmet alınarak gerçekleştirilen tahribatsız muayene hizmetleri ile hataların tespit edilmesi ve yapılan işin kusursuz hale getirilmesi sağlanmaktadır.

ENDÜSTRİYEL TESİS VANA BAKIM HİZMETLERİ

Turan Mekatronik, endüstriyel tesislerde kullanılan vanaların bakım ve onarımları kapsamında, standart usul ve esaslara uygun olarak aşağıdaki kapsam dahilinde ve bunlarla sınırlı olmadan vana bakım hizmetleri vermektedir.

Eti Bakır Mazıdağı tesislerinin kurulması aşamasında standartları sağlamadığı tespit edilen vanaların TURMEK tarafından en hassas şekilde işlenerek standartlara uygun hale getirilmesi, en hassas ve gurur duyduğumuz projelerimizden biridir.

Vana Bakım Kapsam ve Aşamaları

 • Tasnif, sınıflandırma ve numaralandırma

Teslim alınan vanalar, kontrol biçimi ve vana tiplerine göre tasnif edilir. Tasnif sonrası Turan Bakım Yönetim Sisteminde adlandırılmak üzere takip numarası tahsis edilir. Ardından Method Statementlara göre uygulanacak işlemler belirlenir.

 • Ön Değerlendirme ve Ön Test (vana tipine göre max. 5000 bar)

Vanaların sökümünden önce ilk incelemesi yapılır ve gerekli görüldüğü takdirde basınç testi uygulanır. Değerlendirme ve/veya testin sonrasında bakım türüne karar verilir.

 • Standart Bakım Yedeklerinin Temini

Vanaların sökülmesine karar verildiğinde standart bakım yedeklerinin temin edilmesi için siparişler oluşturularak tedarik süreci başlatılır. Salmastra ve gasketler haricindeki vana içi sızdırmazlık elemanları, makul süresi içinde temin edilmesinde sorun olmadığı takdirde orijinal olarak tedarik süreci başlatılır. Ancak tedariğinde sorun olan vana içi sızdırmazlık elemanlarının muadilleri için yurt içi onaylı firmalardan tedarik süreci başlatılır

 • Vanaların komple sökümü ve parça tasnifi

Vanalar bakım için sökülürken ilgili parçaları birlikte muhafaza edecek şekilde Atölye organize edilir ve vana parçaları kayıt altına alınır.

 • Temizlik ve/veya kumlama

Vanaların sökümü sonrasında detaylı temizliği ve gerekiyorsa kumlaması yapılır.

 • Vana tipine göre uygulanması gereken bakım yönteminin tespiti

Bakım yöntemi ve kullanılması gerekli uygun cihazların seçimi yapılarak personel/ cihaz planlaması yapılır.

 • Parça onarım ve/veya değişimi için müşteri onayının alınması

Standart bakım malzemeleri haricinde vanaya ait değişmesi gerekli parçalar tespit edildiğinde müşteri onayı alınarak tedarik süreci başlatılır. Eğer ilgili yedeklerin temininde sorun yaşanıyorsa veya arızalı parçanın onarımı mümkün ise Müşteri onayı ile parça onarımı ve/veya muadil yedeklerin temin sürecine başlanır.

 • Yedek parça yönetimi (tedarik veya üretim ve test)

Yedek parça yönetimi birbiriyle paralel işletilen iki tedarik yöntemine göre yapılmaktadır.

Birinci yöntem yedek parçaların tamamen orijinal parçalar olarak tedarik edilmesi sürecidir. İkinci yöntem ise değişmesi gereken yedek parçaların muadillerinin yurtiçi imkanlar ile üretilmesi/ satın alınması sürecidir.

Bu iki yöntemin birlikte işletilmesi sayesinde bakım onarım sürelerinin kısaltılması mümkün olmuş, endüstriyel tesislerin duruş yönetimlerine katma değer sağlanmıştır.

 • Sızdırmazlık yönetimi (vanaların sızdırmazlık sınıfına göre yüzeylerin işlenmesi, kaynak dolgusu, torna ve leplemesi)

DIN EN 1902-1, DIN 2527, ISO 7005-1  Standartlarına göre işlem yapılır.

 • Tedarik, üretim ve malzeme testlerinin tamamlanması

Yurtiçi temin süreci kanalıyla temin edilen malzemeler testlere tabi tutularak ilgili spesifikasyona uygun oldukları görülen malzemeler onay sürecini tamamlamış olarak müşteri onayına sunulurlar. Müşteri onayı ile ilgili malzemeler kullanılmak üzere Vana Bakım Birimine teslim edilir.

 • Usulüne uygun olarak vanaların montajı

Vanalar, mevcut ise manuellerine uygun olarak, mevcut değil ise standart bakım usulleri ve sıralamasına uygun olarak monte edilir. Ardından vana boyutu, vana tipi ve standart tork oranlarına göre torklanır.

 • Vanaların test ve raporlanması (vana tipine göre max. 5000 bar)

Vanalar, Turan Endüstri tarafından tasarlanarak üretilen TURMEK TB-PS-5000 Vana Test Tezgahında (üretim aşamasında olup, kısa vadede hizmete girecektir) test edilir. Bu test tezgahının ulaşabildiği basınç seviyesi ile kıyaslanabileceği bir rakibi bulunmamaktadır.

TURMEK TB-PS-5000 Vana Test Tezgahı yalnızca gerçek zamanlı verileri kayıt altına almakta ve raporlara sonradan veri girişini müsaade etmeyen formatta kayıt altına almaktadır. Bu sayede raporların güvenilirliği korunmuş olmaktadır.

Vanalara ait aktüatör ve pozisyonerler ise Fluke Loop Calibrator 705 ve Textronix TX3 cihazları ile test edilmekte ve gerektiği takdirde kalibre edilmektedirler.

 • Orjinaline uygun olarak vanaların boyanması

Bakımları ve testleri tamamlanan vanalar boyahanede orijinal renkleri ve boya kalınlıklarına uygun olarak “Statik Boya” ile boyanır ve muhafaza altına alınır.

 • Etiket ve markalama

Boyaması tamamlanan vanaların etiketleri kontrol edilerek tamamlanır. TURMEK takip numarasıyla markalanır ve son kontrol aşamasına geçer.

 • Vanaların temizliği ve mekanik aksamın yağlanması

Müsteriye teslim öncesinde vanaların son kontrol ve temizlikleri yapılır, mekanik aksamları yağlanır ve streç film ile sarılarak dış etkenlerin olumsuz etkilerine karşı koruma altına alınır.

 • Paketleme ve sevk

Vanalar boyut ve ağırlıklarına uygun olarak palet veya kasalara yerleştirilerek nakliyeye hazır hale getirilir. Müşteri onayı ile birlikte sevk işlemleri başlatılır.